Objektif Kajian Geografi PT3 Tugasan yg Terbaik?

Objektif Kajian Geografi PT3 Tugasan yg Terbaik?

tidah cukup kerja kursus geografi ptp3 kau jikalau tidah disertakan bersama objektif kajian geografi pt3.

objektif kajian geografi

Butiran akan dikemaskinikan daripada masa ke semasa untu kau. Berdasarkan tajuk yg diberikan sebelum ini ia dalah berkaitan dgn sistem pengangkutan. Oleh itu berdasarkan kajian MYpt3 ini adalah antara objektif kajian geografi pt3 yg dilihat sesuai & boleh dimuatkan dlm folio kau.

Antaranya adalah :

Senarai ObjekTif Kajian Geografi Pt3

  1. Penjelasan disebalik maksud, konsep & jg takrifan bagi sistem pengangkutan
  2. Senarai & jg menjelaskan jenis sistem pengangkutan di lokasi kajian yg kau lakukan (contohnya jikalau di Sarawak adalah di kawasan pedalaman adalah bot)
  3. Kenalpasti & Senarai masalah pengangkutan yg seringkali dihadapi di lokasi kajian yg dilakukan
  4. Berikan cadangan menambahbaik & membaiki sistem pengangkutan di kawasan kajian
  5. Menyemai nilai-nilai murni & menerapkan elemen patrotisme dlm kajian

Apa sudah siap sahaja objektif kajian geografi pt3 kau kau boleh mula menggunapakai beberapa kaedah kajian tugasan yg boleh digunapakai bagi mendapat data yg tepat & menyeluruh.

Antara yg boleh digunapakai adalah :

  • borang soal selidik ke atas kalangan responden yg telah kau pilih untuk mendapatkan dapatkan yg pelbagai & terperinci mengenai pengalaman mereka sepanjang menggunapakai sistem pengangkutan tersebut.
  • pemerhatian yg boleh kau lakukan di lokasi sekitar kawasan kajian kau

Sambung Baca Lagi Informasi & Artikel yg Berkaitan Seperti Di Bawah:

sumber : mypt3.com

Objektif Kajian Geografi PT3 Tugasan yg Terbaik? | sentot | 4.5